Алмастыру — белгілі бір n элементті қандай да бір ретте (тәртіпте) қайталамай орналастыру. Берілген n элементтен барлығы әр түрлі n! = 1*2...n Алмастыруы жасалады. Алмастыруға байланысты көптеген есептер ауыстыру терминдері арқылы тұжырымдалады.

МысалӨңдеу

{A, B, C, D} төрт элементін алайық. Формулага қойсақ 4! = 1*2*3*4 = 24, яғни біз {A, B, C, D} - элементтерін 24 әр-түрлі орын тәртібімен қоя аламыз:

ABCD BACD CABD DABC
ABDC BADC CADB DACB
ACBD BCAD CBAD DBAC
ACDB BCDA CBDA DBCA
ADBC BDAC CDAB DCAB
ADCB BDCA CDBA DCBA

ДереккөздерӨңдеу

Қазақ ұлттық энциклопедиясы