Ясса университеті — нұсқалар арасындағы айырмашылық

Ясский университет» бетінен аударылып түзілді)
 
 
== Ректорлары ==
* Ион Страт (1860–1861)
* Филарет Скрибан (1861–1862)
* Николае Ионеску (1862–1863)
* Титу Майореску (1863–1867)
* Штефан Микле (1867–1875)
* Петру Сучу (1875–1880)
* Николае Кулиану (1880–1898)
* Александру Ксенопол (1898–1901)
*Константин Климеску (1901–1907)
* Георге Богдан (1907–1913)
* Константин Стере (1913–1916)
* Матей Кантакузино (1916–1918)
* Николае Леон (1918)
* Юлиан Теодореску (1919–1920)
* Николае Леон (1920–1921)
* Траян Брату (1921–1922)
* Ион Симионеску (1922–1923)
* Александру Слэтиняну (1923–1926)
* Петру Богдан (1926–1932)
* Траян Брату (1932–1938)
* Ион Танасеску (1938–1940)
* Виргил Нитулеску (1940–1941)
* Михаил Давид (1941–1944)
* Александру Миллер (1944–1945)
* Леон Баллиф (1947–1948)
* Жан Ливеску (1948–1955)
* Ион Крянгэ (1955–1972)
* Михай Тодосия (1972–1981)
* Виорел Барбу (1981–1989)
* Петре Мылкомете (1989)
* Петру Кэлин Игнат (1989–1992)
* Георге Попа (1992–2000)
* Димитру Опря (2000–2008)
* Василе Ишан (2008 жылдан бастап)
 
== Дереккөздер ==