Дүң — нұсқалар арасындағы айырмашылық

Түйіндемесі өңделмейді
(Жаңа бетте: Д ҮҢ - қоладан немесе жезден жасалған колемі үлкен, бүйірі шығыңқы, үзын мойны тар темір ыдыс тү...)
 
 
Д ҮҢ - қоладан немесе жезден жасалған колемі үлкен, бүйірі шығыңқы, үзынұзын мойны тар темір ыдыс түрі. Мой¬ныМойны мен бүйірі аралығында (қүмырадағыдайқұмырадағыдай) түтқасытұтқасы, түбінде аласа тағаны болады. Пішіні қабаккақабаққа үқсасұқсас келеді. Мұндай ыдыстың биіктбиікті. шамамен 35-40 см, ені 15- 20 см болса, сыйымдылығы 5-6 литр молшеріндемөлшерінде болады. Осындай ыдыс түрлерінің кейбірінің мойын жиегі мен бүйірінің жоғарғы жағы айналдырыла түрлі орнектермен безендіріледі. ҚР MOM қорындағы (КП 23850) мыстан жасалған дүңнің биікт. 52,5, диаметрі 90 см, түбінің диаметрі 27 см. Түрқы құманға үқсас келген. Мойнын айналдыра сақина тэріздітәрізді дөңес белбеу жүргізілген. ТутқасыТұтқасы мойнының жоғарғы тусынан бүйірінің орта тұсына (кеудесіне) дейін иіліп келіп, дәнекерлеу эдісіменәдісімен бекіген.
ҚР МОМ - қорынан; ОМЭЭ - материалдарынан. ДҮҢШЕЛЕК - суйықтыксүйықтық қуюғақоюға арналганарналған ыдыс түрі. Үлкен көлемді, сырты тері немесе темірмен бекітілетін Д. ағаштан ойылып немесе қурастырылыпқұрастырылып жасалады. Д.-тің бойынан асып турғантұрған қарама-қарсы шетіндегі екі кұлағындағықұлағындағы ойьщқаойьшқа кайысқайыс бау тағылады.
Д.-ке узынұзын, мықты сырық ағаш өткізіп, оны атқа ар- тыпартып су әкелетін болған. Әсіресе шөлейт өңірлерде алы- станалыстан ауызсу тасуға, мунайлымұнайлы өңірлерде жермайын тасуға пайдаланылған.
Д.-тің ағаш қақпағы бар түрі XX ғ. бас кезінде орыс қоныстанушыларының тәжірибесіне негізделіп бірнеше ағаштан киюластырылыпқоюластырылып күбі секілді жасалған.<ref> Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі. Энциклопедия. - Алматы: DPS, 2011. - ISBN 978-601-7026-17-2 </ref>
 
== Дереккөздер ==