Масса-энергия эквиваленті — нұсқалар арасындағы айырмашылық

 
== Номенклатура ==
Формула бастапқыда әр түрлі таңбалармен жазылып, оны түсіндіру және негіздеу әртүрлі сатыда дамыды.<ref name="hecht">{{Citation|author=Hecht, Eugene|date=2011|title=How Einstein confirmed E0=mc2|journal=American Journal of Physics|volume=79|issue=6|pages=591–600|doi=10.1119/1.3549223|bibcode=2011AmJPh..79..591H}}</ref> "Дененің инерциясы оның бойындағы энергияға тәуелді ме?" (1905) мақаласында Эйнштейн V арқылы [[вакуум]]дағы жарық жылдамдығын, ал L арқылы материяның радиация арқылы жоғалтқан энергиясын бейнеледі.<ref name="inertia" /> Сондықтан, E = mc<sup>2</sup> теңдеуі бастапқыда формула түрінде емес, неміс тілінде: "егер дене L энергиясын радиация формасында шығарса, онда оның массасы ''L''/''V''<sup>2</sup> арқылы азаяды" деген сөйлем түрінде жазылған. Жоғарыдағы ескертуде, бұл теңдеу қатарлар кеңеюінің "төртінші және одан жоғары реттік шамаларын" ескермеу арқылы жуықтатылғаны айтылады.<ref>See the sentence on the last page 641 of the original German edition, above the equation K0 − K1 = L/V2 v2/2. See also the sentence above the last equation in the English translation, K0 − K1 = 1/2(L/c2)v2, and the comment on the symbols used in ''About this edition'' that follows the translation.</ref>
 
Эйнштейннің 1907 жылы мамырдағы түсіндіруі бойынша, қозғалыстағы масса нүктесінің ε энергиясын сипаттау ең қарапайым формада өрнектеледі, оның тыныш күйін өрнектесек ε<sub>0</sub> = μV<sup>2</sup> (мұндағы μ - масса) болады, ол "масса мен энергия эквиваленті қағидасын" бейнелейді. Сондай-ақ, Эйнштейн μ = E<sub>0</sub>/V<sup>2</sup> формуласын қолданды, мұнда E<sub>0</sub> массалық нүктелер жүйесінің энергиясы болып, түрлі қозғалыстағы масса нүктелерінің жылдамдығы артқан кезде сол жүйедегі энергия мен массаның өсуін сипаттайды.<ref>{{Citation|doi=10.1002/andp.19073280713|author=Einstein, Albert|date=1907|title=Über die vom Relativitätsprinzip geforderte Trägheit der Energie|journal=Annalen der Physik|volume=328|issue=7|pages=371–384|bibcode = 1907AnP...328..371E |url=http://www.physik.uni-augsburg.de/annalen/history/einstein-papers/1907_23_371-384.pdf}}</ref>
 
== Дереккөздер ==