Түрікмен Кеңестік Социалистік Республикасы: Нұсқа салыстыру