Инфинитив — нұсқалар арасындағы айырмашылық

орфографиялық қатені түзедім
(орфографиялық қатені түзедім)
Тег: Mobile edit Mobile web edit
'''Тұйық рай''' немесе '''Инфинитив''' ({{lang-la|infinitivus}} - аныкталмаған форма) — Флективті және агглютинативті тілдердегі етістіктінетістіктің кимылқимыл атауының формасы, тұйық рай етістікетістігі. Инфинитив етістік баяндауыш түрінде және сөйлемнің предикатив мағынасы есім тектес мүшелерін білдіруде колданылады. ЕтістіктінЕтістіктің баскабасқа формаларынан ерекшелігі — Инфинитивтеинфинитивте шақ, рай, жакжақ, көпше, жекеше категориялардынкатегориялардың морфологиялыкморфологиялық көрсеткіштері болмайды. Осындай категориалдыккатегориялық кызметіқызметі аз болғандыктанболғандықтан, Инфинитивинфинитив біркатарбірқатар тілдерде сөздік форма (сөздікгегісөздіктегі етістік лексемасы) ретінде жұмсалады.
 
Тарихи Инфинитивинфинитив үндіеуропаҮнді-Еуропа тілдерінде етістіктінетістіктің парадигмалық түлғасынатұлғасына айналған кимылқимыл мәніндегі есімді білдіреді. Алтай, картвелКартвел, семитСемит тілдерінде Инфинитивинфинитив қимыл есімімен сәйкес келеді де, кейде етістік (шақ, етіс) категорияларын сактайсақтай отырып, есімнінесімнің морфологиялыкморфологиялық, синтаксистік белгілеріне ие болады.
 
Кейбір тілдердін грамматикалык дәстүрі бойынша, Инфинитивпен кимыл есімі бірге каралады да, жалпы Инфинитив деп аталады. Кызметі жағынан Инфинитив латын, ескі славян тілдеріндегі [[супинге]], ағылшын тіліндегі [[герундийге]] жақын. Қазақ тіліндегі кимыл есімі етістіктін түбіріне "у" формасынын жалғануы аркылы жасалады. "У" түлғалы кимыл есімі предикаттык мағынасын сактай отырып, есімдерше түрленеді. К.Масдар. Тұйық етістік.
3

өңдеме