Электромагниттік толқындардың энергиясы — нұсқалар арасындағы айырмашылық

Түйіндемесі өңделмейді
 
<blockquote style="border: 1px solid blue; padding: 0.5em 0.8em; width:20%">
<center><math>~A_rI = {W \over SΔtS(t_2 - t_1)}</math></center>
</blockquote>
 
 
<blockquote style="border: 1px solid blue; padding: 0.5em 0.8em; width:20%">
<center><math>~A_rI = {p_ортp \over S}</math></center>
</blockquote>
 
''<big>Вт/м<sup>2</sup></big>''.
 
Жазық электромагниттік толқын тарайтын кеңістіктен беттік ауданы S аймақты бөліп алайык. Ол 3.11-суретте көрсетілгендей толқынның жылдамдығына перпендикуляр орналасқан. Δt уақыт ішінде осы беттен ''<big>ΔV = ScΔt</big>'' шағын көлем ішіндегі энергия өтіп үлгереді. Осы көлемдегі электромагниттік өрістің энергиясы мынаған тең:
<blockquote style="border: 1px solid blue; padding: 0.5em 0.8em; width:20%">
 
<center><math>~A_r = {m_A \over 1 m.a.b}</math></center>
<blockquote style="border: 1px solid blue; padding: 0.5em 0.8em; width:2030%">
<center><math>~W = w \cdot (V_2 - V_1) = w \cdot S \cdot c \cdot (t_2 - t_1)</math>.</center>
</blockquote>
 
[[File:Fizika 3.11.jpg|thumb|3.11 сурет]]
 
Осыдан, <blockquote style="border: 1px solid blue; padding: 0.5em 0.8em; width:15%">
<center><math>~I = w \cdot c</math>.</center>
</blockquote>
табамыз. Электромагниттік толқын шығару ағынының тығыздығы электромагниттік энергия тығыздығы мен толқынның таралу жылдамдығының көбейтіндісіне тең.
 
Біз қарастырған Герц вибраторынан, нүктелік немесе басқа да толқын көздерінен шығатын электромагниттік толқын энергиясы қашықтыққа байланысты өзгереді. Толқын интенсивтілігі нүктелік толқын көзі үшін барлық бағытта бірдей болса, Герц вибраторында оське перпендикуляр бағытта ғана максимал болады. Гармоникалық тербелетін нүктелік зарядтан сфералық электромагниттік толқын тарайды. Осы сфералық толкынның электр өрісінің кернеулігі мен магнит өрісінің индукциясы қатттықтықтың бірінші дәрежесіне кері пропорционал <math>~{1 \over r}</math> түрде өтебаяу кемиді. Электростатикалық өрістің кернеулігі <math>~E \sim {1 \over r^2}</math> екенін еске түсірейік.
 
Сондықтан электромагниттік толкын радиостанциядан алыс қаптықтыққа тарай алады. Ал толқын ағынының тығыздығы немесе бірлік ауданға келетін қуат қашықтық артқанда шапшаң кемиді:
 
<blockquote style="border: 1px solid blue; padding: 0.5em 0.8em; width:40%">
<center><math>~I = {W \over S \cdot (t_2-t_1)} = {W \over 4 \pi \cdot (t_2-t_1)} \cdot {1 \over r^2}</math></center>
</blockquote>
 
мұндағы <math>~S = {4 \pi r^2}</math> — сфера бетінің ауданы. Нүктелік көзден шығатын толқынның интенсивтілігі арақашықтықтың квадратына кері пропорционал.
 
==Электромагниттік өріс энергиясының тербеліс жиілігіне тәуелділігі==
Егер электр заряды <math>~x = {x_m coswt}</math> гармоникалық заңдылық бойынша тербелсе, онда оның үдеуі уақыт бойынша <math>~a = {w^2 x_m coswt}</math> гармоникалық заңдылықпен өзгереді. Электромагнитті толқынды үдемелі қозғалатын зарядталған бөлшек шығарады. Олай болса,толқынның электр өрісінің кернеулігі мен магнит индукциясы үдеуге тура пропорционал. Электр өрісі энергиясының тығыздығы
 
<blockquote style="border: 1px solid blue; padding: 0.5em 0.8em; width:30%">
<center><math>~w_e = {e_0 \cdot e \cdot E^2 \over 2}</math></center>
</blockquote>
 
мен магнит өрісінің энергиясының тығыздығы
 
<blockquote style="border: 1px solid blue; padding: 0.5em 0.8em; width:30%">
<center><math>~A_rw_m = {m_AB^2 \over 12 m.a.b\mu_0 \mu}</math></center>
</blockquote>
 
өзара тең. Онда электромагниттік өріс энергиясының тығыздығы <math>~w = {w_e + w_m} = 2w_e</math> болады. Ендеше, электр өрісінің кернеулігі және магнит өрісінің индукциясы <math>~E \sim a \sim w_2</math> және <math>~B \sim a \sim w_2</math> екенін ескерсек, өрістің энергия тығыздықтары <math>~w_e = {e_0 \cdot e \cdot E^2 \over 2} \sim w_4</math> және <math>~w_m = {B^2 \over 2 \mu_0 \mu} \sim w_4</math> жиіліктің төртінші дәрежесіне пропордионал екені шығады.
 
Электромагниттік толкын ағынының тығыздығы немесе толкынның интенсивтілігі <math>I = wc \sim w_4</math> жиіліктің төртінші дәрежесіне пропорционал. Электромагниттік өрістің тербеліс жиілігі неғұрлым жоғары болса, толқынның интенсивтілігі, яғни бірлік ауданға келетін қуат соғұрлым артады.
1857

өңдеме