Қазақстан ғылым академиясының Химия ғылымдары институты: Нұсқа салыстыру