Жұма намаз — нұсқалар арасындағы айырмашылық

Түйіндемесі өңделмейді
 
==Хұтпаның уәжіптері==
1.# Хұтпаны тік тұрып және адамдарға қа-қарап оқу.
2.# Кіші және үлкен дәретсіздіктен таза болу.
рап оқу.
3.# Әурет жері жабық болу.
2. Кіші және үлкен дәретсіздіктен таза болу.
 
3. Әурет жері жабық болу.
==Хұтпаның суннеттері.сүннеттері==
1.# Хұтпаны екіге бөлу. Екі хұтпаның ара-арасында бір тәсбих және үш аят оқитындай уақыт отыру. Сол себепті бұны «хұтпа» деп атайды.
2.# Бұл екі хұтпаның әрбірі - шәһадат сөзде-сөздерін, салауатты қамту керек.
сында бір тәсбих және үш аят оқитындай
# Бірінші хұтпа - бір аят және насихатта, екінші хұтпа мұсылмандар жайлы дұғаны қамту керек. Екінші хұтпада хұтпашының дауысы бірінші хұтпадан төмен болуы керек. Бұлар хұтпаның сүннеті.
уақыт отыру. Сол себепті бұны «хұтпа» деп
4.# Екі хұтпаны ұзатпау.
атайды.
# Хұтпаны мінберге шыққан кезде оның алдында азаншы азан оқиды. Хазіреті Пайғамбар заманында оқылған азан осы.
2. Бұл екі хұтпаның әрбірі - шәһадат сөзде-
# Хұтпаны азаннан кейін тұрып, құпиялай әғузуды оқып, жариялай [[Аллаһ]] Тағалаға мадақ айтып, хұтпасын жамағатқа қарап оқиды.
рін, салауатты қамту керек.
7.# Хұтпа біткен кезде қамат айтылады.
3. Бірінші хұтпа - бір аят және насихатта,
 
екінші хұтпа мұсылмандар жайлы дұғаны
қамту керек. Екінші хұтпада хұтпашының
дауысы бірінші хұтпадан төмен болуы ке-
рек. Бұлар хұтпаның сүннеті.
4. Екі хұтпаны ұзатпау.
5. Хұтпаны мінберге шыққан кезде оның
алдында азаншы азан оқиды. Хазіреті Пай-
ғамбар заманында оқылған азан осы.
6. Хұтпаны азаннан кейін тұрып, құпиялай
әғузуды оқып, жариялай Аллаһ Тағалаға
мадақ айтып, хұтпасын жамағатқа қарап
оқиды.
7. Хұтпа біткен кезде қамат айтылады.
Жұма намазы ауылдық жерлерде де окылатыны жай-
лы бұрыннан рұқсат берілген. Бір ауылда
2232

өңдеме