Симплекстік әдіс — нұсқалар арасындағы айырмашылық

\end{align}</math>
 
төмендегідей ауысды.
are replaced with
:<math>\begin{align}
x_2 + 2x_3 + s_1 &= 3\\
s_1,\, s_2 &\ge 0
\end{align}</math>
Бұл түрде алгебралық тұрғыда амалдар қолдану жеңіл болады. " ≥ " пайда болатын теңсіздіктерде көптеген авторлар "мол айнымалысына{{anchor|Surplus variable}}" жүгінеді.
 
Үшіншіден,шектеусіз мүше сызықтық программалауда теңсіздіктен шығады. Екі әдіспен іске асыруға болады.Бір жолы мүше кездескен теңсіздікте айнымалы енгізу арқылы, екінші жолы мүшені екі шегі бар мүшемен алмастыру болып табылады.
It is much easier to perform algebraic manipulation on inequalities in this form. In inequalities where ≥ appears such as the second one, some authors refer to the variable introduced as a {{anchor|Surplus variable}}''surplus variable''.
В-третьих, каждый неограниченный переменной выводится из линейного программирования. Мысалы, егер ''z''<sub>1</sub> шектеусіз болса,онда
 
Third, each unrestricted variable is eliminated from the linear program. This can be done in two ways, one is by solving for the variable in one of the equations in which it appears and then eliminating the variable by substitution. The other is to replace the variable with the difference of two restricted variables. For example if ''z''<sub>1</sub> is unrestricted then write
:<math>\begin{align}
&z_1 = z_1^+ - z_1^-\\
\end{align}</math>
 
Теңдіктен ''z''<sub>1</sub> сызықты программалауда алып тастау мүмкін болды.
The equation may be used to eliminate ''z''<sub>1</sub> from the linear program.
 
Процесс толық мүмкін ауданға келгенде мынадай түрде жазылады
When this process is complete the feasible region will be in the form
:<math>\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b},\, x_i \ge 0</math>
 
2532

өңдеме