Windows сөзнамасы — нұсқалар арасындағы айырмашылық

→‎Ж: continuation
(→‎Е: continuation)
(→‎Ж: continuation)
== Ж ==
;<span id="Жабдық" style="font-weight: bold">Жабдық</span> <span style="font-size:smaller;">(Hardware)</span>
: Компьютерлік жүйенің физикалық құраластары., Басыпсоның шығарғыш,ішінде модемдерперифериялық жәнеқұрылғылар, тінтуірмысалы, сияқтыбасып құрылғыларшығарғыштар, жабдықмодемдер қатарынажәне жатадытінтуірлер.
 
;<span id="Жасырын көшірме" style="font-weight: bold">Жасырын көшірме</span> <span style="font-size:smaller;">(Carbon Copy, CC)</span>
: Құпия түрде жіберілетін көшірме. Егер электрондық поштаның осы жолағына хабар алушының атын үстесе, хабар алушылардың басқаларына оның аты көрінбейтін болады.
 
;<span id="Желі" style="font-weight: bold">Желі</span> <span style="font-size:smaller;">(Network)</span>
: БарлықКомпьютерлер мен басқа да құрылғылар, мысалы, басып шығарғыштар мен мәтіналғылар тобы, олар барлық құрылғылардың бір бірімен өзара әрекеттесуіне мүмкіндік беретін байланыс желілері арқылы қосылған компьютерлердің және басып шығарғыштар мен мәтіналғылар сияқты басқа құрылғылардың тобы. Желілер шағын немесе үлкен, кабельдертұрақты арқылы(кабельдердің тұрақтыкөмегімен) жалғанған,немесе немесеуақытша (телефон желілері меннемесе сымсыз арналар арқылы уақытша) жалғанған болуы мүмкін. Ең үлкен желі  Интернет,әлемдік ол бүкіләлемдік желілержелелір тобы болып табыладытабылатын Интернет. Сондай-ақ [[#Желілік бейімдеуіш|желілік бейімдеуіш]] сөзінтерминін қараңыз.
 
;<span id="Желіаралық қалқан" style="font-weight: bold">Желіаралық қалқан</span> <span style="font-size:smaller;">(Firewall)</span>
: Әдетте ішкі желіге немесе Интранетке сырттан рұқсатсыз қатынауға кедергі жасау үшін қауіпсіздік жүйесін қамтамасыз ететін, аппараттық жабдық пен бағдарламалық жасақтаманың қосындысы. Желіаралық қалқан желіден тысқары аралық сервер арқылы байланыс жолын жоспарлау арқылы желі мен сыртқы компьютерлер арасындағы тура байланысты болдырмайды. Аралық сервер файлы желі арқылы жіберу қауіпсіз болатын-болмайтынын айқындайды. Желіаралық қалқан сондай-ақ қауіпсіз жиекті шлюз деп те аталады.
: Бұл желі (мысалы, Интернет) мен сыртқы дүние арасында қорғаныс қалқаны сияқты әрекет ететін қауіпсіздік жүйесі.
<!--
 
;<span id="Желілік бейімдеуіш" style="font-weight: bold">Желілік бейімдеуіш</span> <span style="font-size:smaller;">(Network Interface Card, NIC)</span>
: Компьютерді желіге қосатын құрылғы. Бұл құрылғы сондай-ақ желілік тақта немесе желілік интерфейс тақтасы (NIC) деп те аталады.
;<span id="Жергілікті желі" style="font-weight: bold">Жергілікті желі</span> <span style="font-size:smaller;">(Local Area Network, LAN)</span>
: Салыстырмалы түрде шектеулі кеңістіктің (мысалы, ғимараттың) шегінде компьютерлер, басып шығарғыштар мен басқа да құрылғылар тобын біріктіретін коммуникациялық желі. Жергілікті желі бір біріне қосылған құрылғылардың өзара әрекеттесуіне мүмкіндік береді.
-->
;<span id="ЖЖҚ (жедел жадтайтын құрылғы)" style="font-weight: bold">ЖЖҚ (жедел жадтайтын құрылғы)</span> <span style="font-size:smaller;">(Random Access Memory, RAM)</span>ЖЖҚ (жедел жадтайтын құрылғы)
: ЖЖҚ-ны компьютер бағдарламалық жасақтамаларды іске қосатын есептеу үрдістерін орындау үшін пайдаланады. Сонымен қатар ЖЖҚ-да бейнебетте көрінетін деректер уақытша сақталады. ЖЖҚ көлемінің артуы компьютерде күрделі бағдарламаларды іске қосуға және үлкен файлдарды өңдеуге мүмкіндік бермейді. Компьютер сөндірілген кезде ЖЖҚ-да сақталған деректер жойылып кетеді.
 
;<span id="ЖасырынЖК (жасырын көшірме)" style="font-weight: bold">ЖасырынЖК (жасырын көшірме)</span> <span style="font-size:smaller;">(Carbon Copy, CC)</span>
: Хабардың жасырын көшірмесі. Электрондық пошта хабарының осы жолағында аты көрсетілген хабар алушы хабардың көшірмесін алады, ал басқа алушыларға оның аты-жөні көрінбейтін болады.
 
;<span id="Жою" style="font-weight: bold">Жою</span> <span style="font-size:smaller;">(Delete)</span>
: Тұрғылықты дискіден бағдарлама файлдары мен қалталарын жою, сондай-ақ жүйелік тізілімнен тиісті деректерді жою әрекеті.
 
;<span id="Жұмыс үстелі" style="font-weight: bold">Жұмыс үстелі</span> <span style="font-size:smaller;">(Desktop)</span>
: КәдімгіWindows жүйесінің жұмыс үстелі сияқты ұйымдастырылғанбұл бейнебеттікбейнебеттегі нағыз жұмыс аймағы.үстелі Ондасияқты бағдарламалардыұйымдастырылған ашу және тапсырмаларды орындау үшінаймақ. пайдалануға болатынМұнда белгішелер, мәзірлер мен терезелер сияқты элементтердісан табуғаалуан элементтер орналасқан; олардың көмегімен бағдарламаларды іске қосуға және әр түрлі тапсырмаларды орындауға болады. Windows жұмыс үстелінде осы нысандарды кәдімгі жұмыс үстеліндегі сияқты нысандарды жылжытуға және басқашақайта орналастыруғареттеп қоюға, оларменсондай-ақ жұмысты бастауға және аяқтауға болады. Сондай-ақ [[#Пайдаланушының сызбалық интерфейсі|пайдаланушының сызбалық интерфейсі]] сөзінтерминін қараңыз.
 
<!--;<span id="Жүйелік дискі" style="font-weight: bold">Жүйелік дискі</span> <span style="font-size:smaller;">(System Drive)</span>
: MS-DOS жұмысын бастау үшін қажетті MS-DOS жүйелік файлдары орналасқан дискі. Сондай-ақ [[#MS-DOS|MS-DOS]] сөзін қараңыз.
-->
;<span id="Жүйелік тақта" style="font-weight: bold">Жүйелік тақта</span> <span style="font-size:smaller;">(Motherboard)</span>
: Компьютердің негізгі құрастырғыш тақтасы. Жүйелік тақтада қосымша тақталарды тіркеуге арналған ағытпалар бар.
 
;<span id="Жылдамдығы жоғары қосылым" style="font-weight: bold">Жылдамдығы жоғары қосылым</span> <span style="font-size:smaller;">(Broadband connection)</span>
:Интернетке жоғары жылдамдықпен қосылу, мысалы, DSL арқылы немесе кабельдік модемнің көмегімен қосылу.
 
<!--;<span id="Жылжытып апару" style="font-weight: bold">Жылжытып апару</span> <span style="font-size:smaller;">(Drug-and-Drop, Drug'n'Drop)</span>
: Нысанды тінтуірдің көмегімен бейнебетте жылжытып апару жолымен амалдарды іске асыру. Мысалы, құжатты жою үшін оны бейнебеттегі себетке жылжытып апаруға болады. Мұны іске асыру үшін құжатты себеттің үстіне апарып, себет бөлектелген кезде батырманы босату керек. Батырма босатылған кезде құжат себеттің ішіне түседі. Сондай-ақ [[#Апару|апару]], [[#Пайдаланушының сызбалық интерфейсі|пайдаланушының сызбалық интерфейсі]] сөздерін қараңыз.-->
{{top}}
 
Тіркелгісіз қатысушы