Windows сөзнамасы — нұсқалар арасындағы айырмашылық

→‎Қ: continuation
(→‎К: continuation)
(→‎Қ: continuation)
== Қ ==
;<span id="Қалта" style="font-weight: bold">Қалта</span> <span style="font-size:smaller;">(Folder)</span>
: Бейнебетте кеңсе қалтасы түріндегі белгішенің (кішкене суреттің) көмегімен бейнеленетін, бағдарламалар мен файлдарға арналған контейнер. Қалталарға файлдармен қатар басқа қалталарды да салуға болады және олар бағдарламалар мен құжаттарды дискіде реттеп орналастыру үшін пайдаланылады.
: Бағдарламалар мен файлдарды сақтауға арналған контейнер, ол бейнебетте кеңсе қалтасы кейпіндегі белгіше (кішкентай сурет) түрінде көрінеді. Қалталарда файлдар мен басқа қалталар болуы мүмкін. Қалталар бағдарламалар мен файлдарды дискіде ұйымдастырудың ең жақсы жолы болып табылады.
 
;<span id="Қаріп" style="font-weight: bold">Қаріп</span> <span style="font-size:smaller;">(Font)</span>
: Әріптерді, сандардысандар жәнемен нышандардыарнайы таңбаларды бейнелеуге арналған баспабаспаханалық таңбаларбелгілер жинағыжиыны. Сондай-ақ [[#Қаріп нобайыгарнитурасы|қаріп нобайыгарнитурасы]] сөзінтерминін қараңыз.
 
;<span id="Қаріп нобайыгарнитурасы" style="font-weight: bold">Қаріп нобайыгарнитурасы</span> <span style="font-size:smaller;">(Typeface?, SetFonty of glyphs? Type design?family)</span>
: Ені жәнеШтрих кертпелерініңені немесе керткен таңбаларының бар-жоғы сияқты ортақ параметрлерісипаттамалары бар таңбалар жинағыжиыны. Сондай-ақ [[#Қаріп|қаріп]] сөзінтерминін қараңыз.
 
;<span id="Қатарлас порт" style="font-weight: bold">Қатарлас порт</span> <span style="font-size:smaller;">(Parallel port)</span>
: Қатарлас интерфейсинтерфейсі құрылғыларынбар қосуғақұрылғыларды жалғауға арналған кіріс/-шығыс ағытпасы. Басып шығарғыштаршығарғыштың әдеттекөпшілігі осындайқатарлас порттарғапортқа жалғанады. Сондай-ақ [[#Тізбекті порт|тізбекті порт]] сөзінтерминін қараңыз.
 
;<span id="ҚойындыҚауіпсіздік орталығы" style="font-weight: bold">ҚойындыҚауіпсіздік орталығы</span> <span style="font-size:smaller;">(TabSecurity center)</span>
: Компьютердің қауіпсіздік жүйесінің жағдайын бейнелеуге, сондай-ақ жүйенің қорғалу дәрежесін жақсартуға мүмкіндік беретін іс-әрекеттерді орындауға болатыны туралы құлақтандыруға арналған бағдарлама. Қауіпсіздік орталығы қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі үш құраласын бақылайды: желіаралық қалқан, вирусқарсы бағдарламалық жасақтама және өздіктік жаңарту құралы.
: Тілқатысу терезесінің бұл бөлігі беттері белгіленген жазу кітапшасын немесе картотеканы еске салады және тілқатысу терезесіндегі деректердің түрлі бөліктеріне ауысып отыруға ыңғайлы.
 
;<span id="Қашықтан қатынасу қосылымы" style="font-weight: bold">Қашықтан қатынасу қосылымы</span> <span style="font-size:smaller;">(Remote access connection)</span>
: Телефон желісін пайдаланатын құрылғының көмегімен жергілікті желіге қосылу.
 
;<span id="Құлақтандыру аймағыҚойынды" style="font-weight: bold">Құлақтандыру аймағыҚойынды</span> <span style="font-size:smaller;">(Tray)Tab</span>
: Тілқатысу терезесінің бір бөлігі, жазу кітапшасындағы бетбелгіге ұқсайды және тілқатысу терезесінің әр түрлі параметрлер жиындарының арасында жылжуды қамтамасыз етеді.
 
;<span id="Қор көзі" style="font-weight: bold">Қор көзі</span> <span style="font-size:smaller;">Resource</span>
: Орындалып жатқан бағдарламада немесе үрдісте пайдаланылатын компьютердің немесе желінің кез келген бір бөлігі (мысалы, дискі, басып шығарғыш немесе жады).
 
;<span id="Қос нұқым" style="font-weight: bold">Қос нұқым</span> <span style="font-size:smaller;">(Double click)</span>
: КөрсеткініТінтуір жылжытпастанкөрсеткісін тінтуірқозғамастан оның батырмасын екі рет жылдам басып, босату. Батырманы екі рет басу бағдарламаныБағдарламаны немесе бағдарламаоның мүмкіндігін жылдам таңдап, іске қосуқосуға үшінмүмкіндік пайдаланыладыбереді. Сондай-ақ [[#Нұқу|нұқу]], [[#Апару|апару]] сөздерінтерминдерін қараңыз.
 
;<span id="Қотару" style="font-weight: bold">Қотару</span> <span style="font-size:smaller;">(Download)</span>
: Сұратушы компьютерге файлдың көшірмесін модем немесе жергілікті желі арқылы Интернеттен көшіру.
: Модемді немесе жергілікті желіні пайдалану арқылы файлдың көшірмесін Интернеттен компьютерге жіберу.
 
;<span id="Құлақтандыру аймағы" style="font-weight: bold">Құлақтандыру аймағы</span> <span style="font-size:smaller;">(Tray)</span>
: Тапсырмалар үстеліндегі батырмалардың оң жағында орналасқан тапсырмалар үстелінің аймағы. Құлақтандыру аймағында ағымдық уақыт, сондай-ақ дыбыс үнділігін өзгерту және қорек көзі бағдарламалары сияқты кейбір бағдарламаларға жылдам қатынасуды қамтамасыз ететін белгішелер көрініп тұрады. Кейбір белгішелер тапсырмалардың орындалу барысын көрсету үшін уақытша көрініс береді. Мысалы, басып шығарғыш белгішесі құжат басып шығарғышқа жіберілгеннен кейін көрініс береді де, басып шығару аяқталған кезде ғайып болады.
 
;<span id="Құпия сөз" style="font-weight: bold">Құпия сөз</span> <span style="font-size:smaller;">(Password)</span>
: Компьютерлік жүйелергеКомпьютерге және пайдаланушыпайдаланушылардың тіркелгілеріне кірудіқатынауды шектеуге арналған қорғаныс құралы. Құпия сөз нышандардеп тобынанресурстарға құраладықатынау да,үшін оленгізілуге енгізілгентиіс кездетаңбалар ғанажиыны жүйеге кіруге рұқсат беріледіаталады. Құпия сөздісөз әріптерден, сандардансандар жәнемен басқа да таңбалардан құрастыруғатұрады, болады.және Құпиябұл сөздердежерде таңбалардыңолардың үлкен-кішілігі ескеріледі. Сондай-ақ [[#Пайдаланушы тіркелгісі|пайдаланушы тіркелгісі]] сөзінесепке қараңызалынады.
 
;<span id="Құралдар үстелі" style="font-weight: bold">Құралдар үстелі</span> <span style="font-size:smaller;">(ToolbarTools, toolbar)</span>
: Бағдарламадағы Бағдарламаның сызбалық интерфейсіндегі бейнебеттік батырмаларбатырмалардың немесе белгішелербелгішелердің қатары, бағаны немесе блогы. БұлОсы батырмалардыңбатырмаларды баса отырып немесе белгішелердің үстінен нұқунұқи бағдарламаныңотырып, жекелегенпайдаланушы жетелерінбағдарламаның немесебелгілі тапсырмаларынбір белсендіжетелерін етедібелсендіреді. Мысалы, Microsoft Word құралдарықұралдар үстелінде мәтіннің(басқаларымен қатар) нобайынмәтінді қиғаш немесе жуандаужуан етіп өзгертетінөзгертуге немесеарналған құжаттардыбатырмалар, сақтайтынсондай-ақ немесеқұжаттарды ашатынсақтау әрекеттердімен іскеашу асыруға арналған батырмаларбатырмалары бар. Әдетте пайдаланушының құралдар үстелінүстелдерін баптауға және оныоларды бейнебеттебейнебет бойымен жылжытуға мүмкіндігі болады.
 
<!--;<span id="Құлақтандыру аймағы" style="font-weight: bold">Құлақтандыру аймағы</span> <span style="font-size:smaller;">(Tray)</span>
: Тапсырмалар үстеліндегі батырмалардың оң жағында орналасқан тапсырмалар үстелінің аймағы. Құлақтандыру аймағында ағымдық уақыт, сондай-ақ дыбыс үнділігін өзгерту және қорек көзі бағдарламалары сияқты кейбір бағдарламаларға жылдам қатынасуды қамтамасыз ететін белгішелер көрініп тұрады. Кейбір белгішелер тапсырмалардың орындалу барысын көрсету үшін уақытша көрініс береді. Мысалы, басып шығарғыш белгішесі құжат басып шығарғышқа жіберілгеннен кейін көрініс береді де, басып шығару аяқталған кезде ғайып болады.
-->
 
;<span id="Құрылғы" style="font-weight: bold">Құрылғы</span> <span style="font-size:smaller;">(Device)</span>
: ЖелігеЖергілікті желіге немесе компьютерге тіркеугежалғауға болатын кез келген жабдық, мысалы, компьютер, басып шығарғыш, тәрте, бейімдеуіш, модем тақтасы немесе басқа шеттікперифериялық жабдыққұрылғы. ҚұрылғылардыңҚұрылғылар Windows жүйесіндежүйесімен жұмыс істеуі үшін әдетте тиісті құрылғы драйверідрайвер қажет болады. Сондай-ақ [[#Құрылғы драйвері|құрылғы драйвері]];, [[#ШеттікПерифериялық құрылғы|шеттікперифериялық құрылғы]] сөзінтерминдерін қараңыз.
 
;<span id="Құрылғы драйвері" style="font-weight: bold">Құрылғы драйвері</span> <span style="font-size:smaller;">(Device driver)</span>
: Модем, желілік бейімдеуіш немесе басып шығарғыш сияқты бөлекнақты құрылғының амалдық жүйемен өзара әрекеттесуінеәрекеттесуге мүмкіндік беретін бағдарлама. Тіпті жүйегеқұрылғы жүйеде орнатылған құрылғыныңболса өзіда, тиісті драйвер орнатылып, бапталмай тұрып,бапталғанша Windows жүйесіндежүйесі жұмысқұрылғыны істей алмауытанымауы мүмкін. Орнатылған және жұмыс істейтінбапталған құрылғы драйверлері компьютердің жұмысыжұмысын басталғанбастау кездебарысында өздігіненөздіктік қотарыладытүрде іске қосылады да, пайдаланушы үшін байқаусыз жегіледі. Әдетте драйверлерді жабдықты өндірушінің веб-торабынан қотарып алуға болады.
 
;<span id="Құсбелгі көзі" style="font-weight: bold">Құсбелгі көзі</span> <span style="font-size:smaller;">(Checkbox)</span>
: Құсбелгі көздері бірпараметрлер топжиынындағы параметрлержекелеген ішінен біреуінмүмкіндіктерді немесе бірнешеуінпараметрлерді таңдауіске қосу немесе алып тастауажырату үшін пайдаланыладықолданылады. ПараметрЕгер таңдалғаннанпараметр кейінтаңдалса, тиістіоның жолақтатұсында х белгісі немесе құсбелгі пайда болады.
;<span id="Құсбелгіні алып тастау" style="font-weight: bold">Құсбелгіні алып тастау</span> <span style="font-size:smaller;">(Uncheck)</span>
: Құсбелгі көзін алып тастау жолымен параметрді ажырату. Құсбелгі көзін алып тастау үшін оның үстінен басыңыз немесе бөлектеңіз де, БОС ОРЫН батырмасын басыңыз.
{{top}}
 
Тіркелгісіз қатысушы