Windows сөзнамасы — нұсқалар арасындағы айырмашылық

: Басқа бағдарламада жасалған деректерді құжатқа кірістіру. Ендірілген деректерді жаңа құжатта олар қай бағдарламада жасалған болса, сол бағдарламаның мәзірлері мен құралдар үстелдерінің көмегімен өзгертуге болады. Ендірілген деректерді өзгерту үшін оларды бөлектеңіз де, үстінен екі рет басыңыз. Бейнебетте осы деректер қай бағдарламада жасалса, сол бағдарламаның мәзірлері мен құралдар үстелдері пайда болады. Ендірілген деректер бастапқы құжатпен байланысын сақтамайды. Бұл – егер бастапқы құжатта деректер өзгертілсе, ол жаңа құжатта көрінбейді деген сөз.
 
<!--;<span id="ЕҚЖ" style="font-weight: bold">ЕҚЖ</span> <span style="font-size:smaller;">(Random Access Memory, RAM)</span>
: ('''еркін қатынасу жады''') Еркін қатынасу жадын компьютер бағдарламалар іске қосқан есептеу үрдісі үшін пайдаланады. Жадыда сондай-ақ компьютер бейнебетінде көрсетілетін дерек туралы ақпарат сақталады. Еркін қатынасу жадының көлемін арттырған кезде компьютердің қуаты да артады әрі ол күрделі бағдарламалармен және үлкенірек файлдармен жұмыс істей алатын болады. Еркін қатынасу жадында сақталған барлық ақпарат компьютер ажыратылған кезде жоғалады.
-->
;<span id="Еренсілтеме" style="font-weight: bold">Еренсілтеме</span> <span style="font-size:smaller;">(Hyperlink)</span>
: Файлға, файлдағы белгілі бір жерге немесе Интернеттегі веб-бетке өту үшін үстінен нұқым жасалатын, асты сызылған түсті мәтін немесе сурет.
Тіркелгісіз қатысушы