Windows сөзнамасы — нұсқалар арасындағы айырмашылық

== М ==
;<span id="Мәзір" style="font-weight: bold">Мәзір</span> <span style="font-size:smaller;">(Menu)</span>
: Белгілі бір әрекеттіәрекеттерді таңдауғаорындау және орындауғаүшін, мысалы, әмір таңдауға немесе құжаттың бір бөлігінебөлектелген белгілібөлігін бірпішімдеу пішімүшін қолдануғапайдаланушы арналғанәмірлерді параметрлертаңдайтын тізімітізім.
 
;<span id="Мәзір жолыжолағы" style="font-weight: bold">Мәзір жолыжолағы</span> <span style="font-size:smaller;">(Menu bar)</span>
: Бағдарлама терезесінің үстіңгі жағындағы тік бұрышты үстел, онда қолданыстағы мәзірлердің атаулары орналасқан. Егер тінтуірдің немесе пернетақтаның көмегімен мәзірлердің бірін бөлектесе, ондағы әмірлердің тізімі бейнебетте көрініс береді.
: Бағдарлама терезесінің жоғарғы жағында көрінетін және пайдаланушының әрекет етуі үшін мәзір көрсететін төрт бұрышты жолақ. Қолданыстағы мәзірлердің атауы мәзір жолында көрініс береді; оның біреуін пернетақтаның немесе тінтуірдің көмегімен таңдаса, осы мәзірдегі параметрлер тізімі көрсетілетін болады.
 
;<span id="Мәтін жолағы" style="font-weight: bold">Мәтін жолағы</span> <span style="font-size:smaller;">(Textbox)</span>
: Бейнебеттегі тік төрт бұрышты осыөріс, жақтаудаонда әмірдіәмірлерді орындау үшін қажетті дерекдеректер теріледі.
 
;<span id="Мегабайт" style="font-weight: bold">Мегабайт</span> <span style="font-size:smaller;">(Megabyte, MB)</span>
: ('''МБ''') Дерек көлемін өлшеу бірлігі, 1, 048, 576 байтқа тең. Сондай-ақ [[#Гигабайт (ГБ)|гигабайт]] (ГБ); [[#Килобайт (КБ)|килобайт]] (КБ) сөздерін қараңыз.
 
;<span id="Менің компьютерім" style="font-weight: bold">Менің компьютерім</span> <span style="font-size:smaller;">(My Computer)</span>
: БұлТұрғылықты қалтадискі мен алмалы дискінің, тұрғылықты дискініңдискілердің, ықшам дискінің, сондай-ақ кез келген тіркелген шеттікперифериялық жабдықтыңқұрылғылардың мазмұнынмазмұны көрсетедібейнеленетін қалта. Бұл қалтаға Бастауқатынау батырмасынүшін басып,Бастау содан соңмәзірінен Менің компьютерім әмірін таңдау арқылы қатынауғатармағын боладытаңдаңыз.
 
;<span id="Менің құжаттарым" style="font-weight: bold">Менің құжаттарым</span> <span style="font-size:smaller;">(My Documents)</span>
: Бұл жылдамЖылдам қатынауды қажеткерек ететін құжаттарды, суреттердісуреттер жәнемен басқа да файлдарды сақтауға арналған аса ыңғайлы қалта. болыпWordPad табылады.немесе ЕгерPaint файлдарсияқты үшінбағдарламалар файлдарды сақтайтын басқа орын көрсетілмесе, WordPad немесе Paint сияқты бағдарламалар файлдардыоларды «Менің құжаттарым» қалтасында өздігіненөздіктік түрде сақтайды. Бұл қалтаға Бастауқатынау батырмасынүшін басып,Бастау содан соңмәзірінен Менің құжаттарым әмірін таңдау арқылы қатынауғатармағын боладытаңдаңыз.
 
;<span id="Менің сазым" style="font-weight: bold">Менің сазым</span> <span style="font-size:smaller;">(My Music)</span>
: Бұл саздыДыбыстық файлдарды сақтаусақтауға және оларға қатысты тапсырмаларды орындау үшін асаөңдеуге ыңғайлы қалта болып табылады. Бұл қалтаға Бастауқатынау батырмасынүшін басып,Бастау содан соңмәзірінен Менің сазым әмірін таңдау арқылы қатынауғатармағын боладытаңдаңыз.
 
;<span id="Менің суреттерім" style="font-weight: bold">Менің суреттерім</span> <span style="font-size:smaller;">(My Pictures)</span>
: Бұл суреттер мен сызбалықСызбалық файлдарды сақтаусақтауға және оларға қатысты тапсырмаларды орындау үшін асаөңдеуге ыңғайлы қалта болып табылады. Бұл қалтаға Бастауқатынау батырмасынүшін басып,Бастау содан соңмәзірінен Менің суреттерім әмірін таңдау арқылы қатынауғатармағын боладытаңдаңыз.
 
<!--;<span id="Модем" style="font-weight: bold">Модем</span> <span style="font-size:smaller;">(Modem)</span>
: Компьютерлік деректерді телефон желісі арқылы жіберуге және қабылдауға мүмкіндік беретін құрылғы.
 
;<span id="Модемдік қосылым" style="font-weight: bold">Модемдік қосылым</span> <span style="font-size:smaller;">(Modem connection)</span>
: Телефон желісін пайдаланатын құрылғының көмегімен жергілікті желіге қосылу.-->
{{top}}
 
Тіркелгісіз қатысушы