Windows сөзнамасы — нұсқалар арасындағы айырмашылық

 
== Н ==
;<span id="Негізгі тақта" style="font-weight: bold">Негізгі тақта</span> <span style="font-size:smaller;">(Motherboard)</span>
: Компьютердің негізгі құрастыру тақтасы. Негізгі тақтада қосымша тақталарды жалғауға арналған тақталар орналасқан.
 
;<span id="Нобай" style="font-weight: bold">Нобай</span> <span style="font-size:smaller;">(Thumbnail)</span>
: Көбінесе сызбалық кескіндер жиынын жылдам қарап шығу үшін пайдаланылатын, кескіннің кішірейтілген нұсқасы.
: Кескіннің кішірейтілген нұсқасы, ол көбінесе кескіндерді жылдам қарап шығу үшін пайдаланылады.
 
;<span id="Нұқу" style="font-weight: bold">Нұқу</span> <span style="font-size:smaller;">(Click)</span>
: Тінтуірді нысанның үстіне бағыттаңыз, содан соң тінтуірдіңТінтуірдің негізгі (сол жақ) батырмасын басыпэлементтің үстіне апарып, босатыңызбасу, содан соң батырманы босату.
 
;<span id="Нүкте" style="font-weight: bold">Нүкте</span> <span style="font-size:smaller;">(Pixel)</span>
: Әріптерді, сандар мен суреттерді жасау үшінБағдарламалық бағдарламаларжасақтама, бейнебет немесе басып шығарғыш жабдықәріптерді, қолданатынсандар еңмен кішісуреттерді элемент.жасау үшін Суреттіңпайдалана алатын ең кіші элементі,элемент. нүкте — бұлКомпьютер бейнебетте компьютер немесе қағазда басып шығарғыш жасайтынқағазда жасап шығаратын кескінді қалыптастыратынқұрайтын мыңдаған кішкененүктелердің дақтарданқарапайым тұратынбөлігі тікболып табылатын төрт бұрышты тордағытордың бірболжалды дақсызықтары болыпқиылысқан жердегі табыладыаумақ. Сондай-ақ [[#Бейнебет ажыратылымдығы|бейнебет ажыратылымдығы]] сөзінтерминін қараңыз.
 
;<span id="Нысан" style="font-weight: bold">Нысан</span> <span style="font-size:smaller;">(Object)</span>
: Файл, қалта,Төлбелгілерінің ортақбірегей қалтажиынымен немесеайрықшаланатын басыпэлемент шығарғыш(файл, сияқтықалта, белгілібасып бір нышандары бар элементшығарғыш). Мысалы, файл нышандарына оныңфайлдың атауы, орналасқан жері мен мөлшері жатадыоның төлбелгілері болып табылады. Сондай-ақ [[#Басып шығарғышқашығарғыштың арналған рұқсаттаррұқсаттары|басып шығарғышқашығарғыштың арналған рұқсаттаррұқсаттары]] сөзінтерминін қараңыз.
{{top}}
 
Тіркелгісіз қатысушы