Windows сөзнамасы — нұсқалар арасындағы айырмашылық

;<span id="Фрагментациялау" style="font-weight: bold">Фрагментациялау</span> <span style="font-size:smaller;">(Fragmentation)</span>
: Файлды тұрғылықты дискінің әр жерінде сақталатын бірнеше бөлікке бөлу. Фрагментация дискідегі файлдар жойылған және жаңа файлдар үстелген кезде орын алады. Соның нәтижесінде дискіге қатынау жылдамдығы баяулайды да, соның салдарынан дискілік операцияларды орындаудың жалпы жылдамдығы төмендейді. Бұл қиындықты шешу үшін «Дискіні дефрагментациялау» бағдарламасы әзірленген (ол «Бастау» мәзірінің «Қалыпталған» қалтасындағы «Жүйелік құралдар» қалтасында орналасқан).
{{top}}
 
== Х ==
;<span id="ШеттікХабарландыру аумағы құрылғы" style="font-weight: bold">ШеттікХабарландыру аумағы құрылғы</span> <span style="font-size:smaller;">(External device)</span>
: Тапсырмалар үстелі батырмаларының оң жағында орналасқан, тапсырмалар үстеліндегі аумақ. Мұнда ағымдық уақыт, сондай-ақ дыбыс үнділігін өзгерту және қоректендіру параметрлерінің бағдарламалары сияқты кейбір бағдарламаларға жылдам қатынауды қамтамасыз ететін белгішелер көрініп тұрады. Кейбір белгішелер тапсырмалардың күйін көрсету үшін уақытша көрініс беруі мүмкін. Мысалы, құжатты басып шығаруға жібергеннен кейін хабарландыру аумағында басып шығарғыштың белгішесі көрініс береді де, басып шығару аяқталғаннан кейін жоғалып кетеді.
{{top}}
 
== Ш ==
;<span id="Шебер" style="font-weight: bold">Шебер</span> <span style="font-size:smaller;">(Wizard)</span>
: ПайдаланушыБелгілі тапсырмалардыбір орындағантапсырманы кездеорындау оғанкезінде сұрақпайдаланушыға қойыпсұрақтар қоя отырып немесе таңдау жасаудыүшін нұсқалар ұсына отырып, жетекшіліконың жасайтынжұмысына бағдарламалықжетекшілік ететін құралбағдарлама. Мысалы, шебер мәтінпайдаланушыға өңдеумәтіндік құжатынқұжатпен жасауғажұмыс кірісугеістей бастауға, бағдарламалық жасақтама орнатуға немесе деректердерек қорын жасауды бастауғажасауға көмектесе алады.
 
;<span id="Шеттік құрылғы" style="font-weight: bold">Шеттік құрылғы</span> <span style="font-size:smaller;">(External device)</span>
: Компьютерге қосылған және оның процессоры арқылы басқарылатын құрылғы (мысалы, дискі ұясы, басып шығарғыш, модем немесе тәрте). Сондай-ақ [[#Құрылғы|құрылғы]] сөзін қараңыз.
 
;<span id="Шолғыш" style="font-weight: bold">Шолғыш</span> <span style="font-size:smaller;">(Browser)</span>
: HTML файлдары менфайлдарын веб-беттердібеттер түрінде пішімдейтін және бейнелейтінкөрсететін бағдарламалық жасақтама. Кейбір шолғыштар пайдаланушылардыңсондай-ақ электрондық поштаны жіберуінежіберуге және алуынаалуға, жаңалықтар тобынтобынан қарапхабарларды шығуынаоқуға, сондай-ақжәне веб-беттергеқұжаттарға кіріктірілгенендірілген дыбыстықдыбыстауыш және бейне файлдардыжазбаларды ойнатуынаойнатуға мүмкіндік береді. [[Internet Explorer]] бағдарламашығыбағдарламасы веб-шолғыш болып табылады. Сондай-ақ [[#WWWВеб|WWWвеб]] сөзінтерминін қараңыз.
 
----
Тіркелгісіз қатысушы