Windows сөзнамасы — нұсқалар арасындағы айырмашылық

: Салыстырмалы түрде шектеулі кеңістіктің (мысалы, ғимараттың) шегінде компьютерлер, басып шығарғыштар мен басқа да құрылғылар тобын біріктіретін коммуникациялық желі. Жергілікті желі бір біріне қосылған құрылғылардың өзара әрекеттесуіне мүмкіндік береді.
-->
;<span id="ЖЖҚ (жедел жадтайтын құрылғы)" style="font-weight: bold">ЖЖҚ (жедел жадтайтын құрылғы)</span> <span style="font-size:smaller;">(Random Access Memory, RAM)</span>ЖЖҚ (жедел жадтайтын құрылғы)
: ЖЖҚ-ны компьютер бағдарламалық жасақтамаларды іске қосатын есептеу үрдістерін орындау үшін пайдаланады. Сонымен қатар ЖЖҚ-да бейнебетте көрінетін деректер уақытша сақталады. ЖЖҚ көлемінің артуы компьютерде күрделі бағдарламаларды іске қосуға және үлкен файлдарды өңдеуге мүмкіндік бермейді. Компьютер сөндірілген кезде ЖЖҚ-да сақталған деректер жойылып кетеді.
 
Тіркелгісіз қатысушы