JavaScript — нұсқалар арасындағы айырмашылық

Түйіндемесі өңделмейді
JavaScript - түп тұлғалық - бағдарлалған скрипт программалау тiлi. [[ECMAScriptтiң]] тiлiнiң [[диалектi]] болып табылады.
JavaScript қосымшалардың объекттерiне программалық рұқсат үшiн салатын тiлдiтiл әдетте сияқтыретінде қолданылады. Өте кең қолдану [[веб-беттi]] өздiгiнендiктi беру үшiн [[сценарилардың тiлi]] сияқты браузерлердегiбраузерлердi табады.
Негiзгi [[сәулеттiк сызықтар]]: жадпен динамJavaScriptтердединамикада JavaScriptтерде көп тiлдертiлдерде, мақсатты өңдеудiң жанында ықпалы тидытиді. тiлТiлді JavaынаJavaға ұқсас депқылып жасауға болды, бiрақ бағдарламашы еместердiң қолдануы үшiн сонымен бiрге жеңiл. [[икалық типтелу]], [[әлсiз типтелу]], [[автоматты басқару]], [[түп тұлғалық программалау]], функция- бұл бiрiншi класстың объекттерi.
JavaScript тiлмен қандай болмасын серiктестiксерiктестiкте немесе оныңоны өңдеуге веб- қолданылатын программалау тiлдерiнiң қатарынан айыратынайыратынын ұйым бiлмейдi
JavaScript атауатаулы тiркеулi [[тауарлық таныс]] [[Oracle Corporationнiң]] серiктестiгi болып табылады.
 
==Тарих==
алғышарт
(кейiннен алған (ағылшынша) [[Openwave]]) [[Nombas]]-шы серiктестiктi [[1992 жылда]] қай ([[си - минус]]) Cmmның[[Cmm]]ның салатын скрипт тiлiнiң өңдеуiн болсын [[макростарды]] еңбектiң өңдеушiлерiне [7 ] оны талқылануға құрамау үшiн силермен бұл ұқсастықта сақтай алмастыру үшiн қуатты жеткiлiктi болу мiндеттi өңдеушiлердiң ниетi бойынша болу мiндеттi бастады. [[Си]] басбастың айырмашылықпенайырмашылығы жады бар жұмыс болды. Жадпен барлық басқарубасқарылуы жаңа тiлде автоматты iске асты: қажеттiлiк [[буферлердi]] құрмайды, айнымалыайнымалыны жарияламайды, түрлердiң өзгеруiн жүзеге асырмауға болды. Тiлдер қалған жағдайларда күштi бiр-бiрiне сенделiп жүрдi: Cmm жеке алғанда [8 ] си үйреншiктi функциялар және операторларды қолдады. бастапқыБастапқы атау негативтiнегативi өте сезiлiп, си ондағы ескертуескертуінен адамдар қорқытқандығынан, [[Cmm ScriptEaseге]] атын өзгерткен.
 
 
==JavaScript==
 
[[Сурет:BEich.jpg|thumb|right|125px|Брендан Айх]]
 
Брендан Айх
[[Бренданом Айхомның]] алдында [[1995 жылдың]] [[Netscape]] 4 сәуiрiнiң серiктестiк жалдалған ұқсас Netscape-шы браузерге Schemeның программалау тiлi немесе бiрдеңе ендiруге есепке шарт қойған. Талабы, Айха болғандықтан топқа, жауапты ол ай [[HTTPнiң]] хаттамасының жақсартуымен шұғылдана жұмыс iстейтiн серверлiк өнiмдерде ауыстырған көмескi болды. Өңдеушi мамырда керi асыра лақтырған, ол дереу жаңа программалау тiлiнiң тұжырымдамасын өндейтiн (браузермен ) клиент бөлiк шұғылданатын командаға. Браузердiң өңдеуiн менеджмент, (Tom Paquin ) Пакина, (Rick Schell ) шелланы (ағылшынша ) Тоя, [[Риканың Михаэльсi]] том қоса, Netscape [4 ] беттiң коды [[HTML]] салатын программалау тiлi қолдауы керек болатынын сенген.
 
[[Бренданом Айхомның]] алдында [[1995 жылдың]] жылдың [[Netscape]] 4 сәуiрiнiң серiктестiксерiктестiкке жалдалғанжалданған ұқсас Netscape-шы браузерге Schemeның программалау тiлi немесе бiрдеңе ендiругеендiруді есепке шарт қойған. Талабы,: Айха болғандықтан топқа, жауапты олболғандықтан, оған ай [[HTTPнiң]] хаттамасының жақсартуымен шұғылдана жұмыс iстейтiн серверлiк өнiмдердеөнiмдерге ауыстырған көмескi болды. Өңдеушi мамырда керi асыра лақтырған, ол дереу жаңа программалау тiлiнiң тұжырымдамасын өндейтiн (браузермен ), клиент бөлiк шұғылданатын командаға енді. Браузердiң өңдеуiн менеджмент, [[(Tom Paquin )]] Пакина, [[(Rick Schell )]] шелланыШелланы (ағылшынша ) Тоя, [[Риканың Михаэльсi]] том қоса, [[Netscape]] [4 ] беттiң кодыкодына [[HTML]] салатын программалау тiлiтiлiне қолдауы керек болатынынболатынына сенген.
Брендон Айхтан баска бул жумыска катыскандар Марк Андрисин жане SunMicrosistems
 
 
[[Сурет:Marc Andreessen.jpg|thumb|left|125px|Марк Андрисин]]
[[Сурет:Bill joy.jpg|thumb|right|125px|Билл Джой]]
 
Өңдеудегi Айханың брендонынан тысқары (ағылшынша ) [[Netscape Communications]] [[Марк Андрисин]]12 ] құрастырушыларға қатысты және - [[Билл Джой Sun Microsystemsтiң]] негiздеушiсi де еңбек сіңірді: браузердiң релизiне тiлдiң үстiнде жұмысты аяқтауға үлгеру үшiн серiктестiк [13 ] өңдеуде iстестiк туралы шарттасты. Олар қорды құрайтын жиiрек веб-лерiнiң жабысып қалуы үшiн тiлдерiмен қамтамасыз етуге алдына мiндет етiп қойды: - бол дизайнер және биiк бiлiктiлiкке ие болмайтын бағдарламашылардың веб-сi үшiн ыңғайлы [[апплеттер]] жасауды алдына мақсат етіп қойды.
 
 
Программалау үшiн, клиенттiң тарабында программалау үшiн тiл бастапқыбастапқыда [[LiveScript]] деп аталды және (анда ол [[LiveWire]] деп аталуы керек болболды) сервердiң тарабындатарабына арнады. Java болғандықтан сол кезде қорытып айтқанда, LiveScriptтiң 1995 жылының 4 желтоқсаны JavaScriptтерге тиiстi лицензияны [[Sunда]] алыныпалып атын өзгертетiн сәндi болдынанболғандығынан, синтаксиске [[си]] және JavaдiңJavаның тiлдерiтiлдерiнің ықпалы тиды, жәнетиді. Sunның өкiлдерi JavaScript құлағдар ету жақтан Netscape және [11 ] [[Netscape Navigator]]-шi екiншi бета-болжамның шығарылымындашығарылымы қарсаңында өттi. ОнындаОндада ненi декларация жасайды 28 аужайдың итолары ашық [15 ] стандарты бар объектiнiң скрипт тiлi сияқты JavaScriptтiң өз келешек өнiмдерiнде қолдануға айқындауғаайқындауында озып келе жатқан.
 
[[Microsoft]] серiктестiктi [[1996 жылда]] JavaScriptтiң тiлiнiң JScript аталған аналогiн босатты. Бұл тiл құлағдар еткен [[1996 жылдың]] 18 шiлдесiшiлдесiнде құлағдар болды. Бұл iске асыру қолдайтын бiрiншi браузермен болды.
[18 ] серiктестiктер әрекет бойынша Netscape [[ECMAлар]] қауымдастығын тiлдiң стандартизациясы жүргiзiлдi. Стандартталған болжам [[ECMAScriptтiң]] атауын алады, [[ECMA-262дiң]] стандартымен суреттеледi. Спецификациялар бiрiншi болжам 1.1-шi болжамның JavaScripti, сонымен бiрге JScriptJavaScript және [[ScriptEasyнiң]] тiлдерiне сәйкес келдi.
 
 
Тіркелгісіз қатысушы