Ажырататын (жыртатын) тектоникалық қозғалыстар тіл