Жанна Исақызы Керімтаева-Сатыбалдиева — Басқа тілдерде