Нейрондық желі, нейрожелі, жасанды нейронды желі — Басқа тілдерде