Қазақстан ғылым академиясының Химия ғылымдары институты тіл