Битти-Бриджмен теңдеуі

Битти-Бриджмен теңдеуі - Дж. Битти (ағл. James A. Beattie) мен О. Бриджмен (ағл. Oscar C. Bridgeman) 1927 жылы анықтап, жариялаған нақты газдың күй теңдеуі. Олар ұсынған эмпирикалық күй теңдеуі нақты газдарды температура ( −252 мен +400 °C аралығында) мен қысымның (200 атм.-ға дейін) кең диапазонында сипаттай алады.

Теңдеу былай жазылады:

Бұл жерде,

Битти - Бриджман теңдеуіне 5 тұрақты шама кіреді (универсал газ тұрақтысынан бөлек) және бұл теңдеу эмпиркалық күй теңдеулерінің ең ыңғайлысы болып есептеледі. Битти-Бриджмен теңдеуінің жақсы жақтарына газдардың қоспасын анықтау үшін коэффиценттерді құрамдастырудың жеңіл әрі түсінікті методикасының болуын жатқызуға болады. Битти-Бриджмен теңдеуіндегі коэффиценттердің көптеген газдар үшін анықталуы оның қолданыс аясын кеңейтеді.

ДереккөздерӨңдеу

  • М. П. Вукалович, И. И. Новиков Уравнение состояния реальных газов М.-Л., Госэнергоиздат, 1948.
  • Уэйлес С. Фазовые равновесия в химической технологии: В 2-х ч. Ч. 1 — М.: Мир, 1989. — 304 с. — ISBN 5-03-001106-4.
  • Рид Р., Праусниц Дж., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей: Справочное пособие / Ағылш. аудару под ред. Б. И. Соколова — 3-е изд. — Л.: Химия, 1982. — 592 с.