Босаңдату (жасыту)

Босаңдату (жасыту) (Отжиг) —

  1. материалдардың (мысалы,металдардың, жартылай өткізгіштердің, шынылардың) қүрылымы мен өңделімділігін жақсарту, ішкі кернеулерін төмендету мақсатында жасалатын термиялық өндеу. Олар белгілі бір температураға дейін қыздырылып, біраз уақыт үсталады да, баяу суытылады. Босаңдату термиялық өңдеудің бір түрі. механикалық өндеуді жеңілдету үшін, жасалатын операция;
  2. металды белгілі бір температураға дейін қыздырып, үстап, сонан соң суытып тепе-теңцікке жақын қүрылымды алу мақсатымен жүргізілетін өндеу.
  • Кішітүйңрішікке босаңдату (Отжиг на мелкое зерно) — кіші түйіршікті күрылымды қамтамасыз ету үшін температураны және үсақтауды қолданып, металды (бүйымды) босандату.

[1]

Дереккөздер өңдеу

  1. Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Машинажасау. — Алматы: "Мектеп" баспасы, 2007. ISBN 9965-36-417-6