Жабын :

  • Геологияда: өз тектестерімен қалыпты яки стратиграфиялық тұрғыдан астасқан таужыныстар қабатының беткі жазықтығы.>
  • Taу-кен ісінде: пайдалы қазба қабатшасының (желісінің, шоғырының, т.с.с.) үстіңгі жапсарындағы пайдасыз таужыныстар қабаты. Жабын терминінің осы мағынасының синонимі ретінде кейде "қақпақ" сөзі қолданылады.