Жарық газы

Жарық газыметан, сутек және көміртек оксидінен тұратын жанғыш газдар қоспасы. Ол қатты отындарды термиялық жолмен қайта өңдегенде (кокстеу, жартылай кокстеу) түзіледі. Құрамындағы газдардың адам организмі үшін ең қауіптісі — көміртек оксиді (СО). Жарық газы толық жанбаса, көміртек оксидінің мөлшері көбейіп адам уланады. Сондықтан жарық газын қолданғанда газ аппаратураларының дұрыстығын қадағалау керек.