Мозли заңы

Мозли заңы, химиялық элементтің сипаттамалық рентген сәулесі сызықтарының жиілігі () сол химиялық элементтің атомдық нөмірімен (Z) мына сызықтық тәуелділік бойынша байланысады: мұндағы R – Ридберг тұрақтысы, Sn – экрандау тұрақтысы, n – бас кванттық сан (қараңыз Кванттық сандар). Мұны 1913 жылы ағылшын физигі Г.Мозли тәжірибе жүзінде ашты. Мозли диаграммасында (қараңыз сурет) жиіліктің квадрат түбірінің () Z-ке тәуелділігі бірнеше түзулерден (n=1, 2, 3,… мәндеріне сәйкес келетін К-, L-, M-, т.б. сериялардан) тұрады. Әрбір серия Z-тен Z+1-ге ауысуы кезінде мәні белгілі бір шамаға артып отырады. Осыған байланысты элементтерді Z-тің өсуіне сәйкес қатарға орналастыруға болады. Мозли заңы Z-тің мәні ядроның атомның массасы арқылы емес заряды арқылы анықталатындығын дәлелдеді. Ал бұл Д. И. Менделеев құрастырған элементтердің периодтық таблицасындағы элементтердің орналасуының дұрыстығын растайтын дәлел болды.

A.

К. Жұманов

СілтемелерӨңдеу

Пайдаланған ӘдебиетӨңдеу