Предикация

Предикация (лат.praedicatioайтылған пікір) — шындык өмірдегі жағдайда, окиғаны дербес сөздермен білдіру максатында ойдынтәуелсіззаттарға катынасын білдіруі. Теориялык тіл білімінде Предикация туралы екі көзкарас калыптаскан:

  1. 1. Предикация түтас сөйлемнін кызметін аткарушы ретінде карастырылады, оның көрсеткіштері болып табылатын "жіктік морфемалары" етістікке емес, сөйлемге катысты, соған тән белгілер болып табылады (П. Ельмслев, Э. Бенвенист т. б.).
  2. Предикация "етістік кешенінін" кызметін аткару¬шы ретінде карастырылып, "баяндауышпеғ үксастырылады (И. И. Мещанинов).[1]

ДереккөздерӨңдеу

  1. Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігі — Алматы. «Сөздік-Словарь», 2005 жыл. ISBN 9965-409-88-9