Радикалшылдық

Радикалшылдық (лат. radix - тамыр) -саяси мәселені батыл, түбегейлі шешуге ұмтылыс. Радикалшылдық алға койған мақсатын барынша тиімді әдістер мен шұгыл шаралар арқылы шешуді қолдайды. Тіпті мәселе шешу жолында күш қолдануды да айып санамайды. Радикалшылдық пен экстремизмнің түп тамыры туыстас. Бірақ экстремизмнен айырмашылығы конституциялық нормалар нормалар негізінде әрекет етуге ұмтылады. Саяси тәжірибеде радикалды әрекеттер қалыптасқан әлуметік-экономикалық ахуалға қарай орын алады. Экономика, қаржы дағдырысы радикалды реформалар жүргізуді, ал ұлтаралық, шекаралық шиеленістер радикалды шешімдерді талап етеді. Сол себепті кез келген мемлекет шиеленісті мәселені шешуде радикалшылдықты басшылыққа алады. Табиғаты жағынан радикалшылдық эволюция дамуды жылдамдатушы вактор болып табылады.