Рауль заңы

Рауль заңыерітінді бетіндегі қаныққан бу қысымының салыстырмалы төмендеуі, еріген заттың мольдік үлесіне тең. Раульдің (1) заңының салдары: еріткіштің ерітіндіден кристалдану температурасының төмендеуі ерітіндінің молялдығы мен еріткіштің криоскопиялық константасына тура пропорционал. Рауль (1) заңының салдары: еріткіштің ерітіндімен салыстырғанда қайнау температурасының жоғарылауы ерітіндінің молярдығы мен еріткіштің эбулиоскопиялық константасына тура пропорционал.