Рельефтің төмендей және көтеріле дамуы

Рельефтің төмендей және көтеріле дамуы — төмендей даму дегеніміз жер бетінің бір кез келген аумағының көтерілуі әкзогендік күштердің бұзуынан гөрі жайырақ болғанда орын алатын процесс. Құрылықтың жалпы биіктігі теңіз деңгейінен төмендей береді, биіктік айырмашылығы тегістеледі, беткейлер көлбеулене және ойыстана, ал рельефтің формасы жұмырлана түседі. Көтеріле дамуда, керісінше, көтерілу құрлықтың бұзылуынан және шайылып-жуылуынан жылдамырақ болады; сонда барлық аумақтың абсолюттік биіктігі және биіктердің айырмашылығы өседі, беткейлердің тіктігі артады және олар дөңестене береді.

ДереккөздерӨңдеу

  • Русско-казахский толковый географический словарь. Под общей редакцией академика АН КазССР, проф. С. К. Кенесбаева и кандидата филол. наук А. А. Абдрахманова. Алма-Ата, Изд-во «Наука», 1966, стр. 204. (Академия наук Казахской ССР. Институт языкознания. Сектор физической географии). Составители: Ж. Аубакиров, С. Абдрахманов, К. Базарбаев.