Флювиогляциальдық шөгінділер

Флювиогляциальдық шөгінділер — еріген мұздық суымен келіп, мұздың шетінің етегіне шөккен шөгінділер. Олар малта тастардан, қой тастардан, құмдардан, саздақтардан, балшықтардан тұратын тосқындар түзейді.

ДереккөздерӨңдеу

  • Русско-казахский толковый географический словарь. Под общей редакцией академика АН КазССР, проф. С. К. Кенесбаева и кандидата филол. наук А. А. Абдрахманова. Алма-Ата, Изд-во «Наука», 1966, стр. 204. (Академия наук Казахской ССР. Институт языкознания. Сектор физической географии). Составители: Ж. Аубакиров, С. Абдрахманов, К. Базарбаев.