Қазақстанның еңбек ciңipгeн қайраткері

«Қазақстанның еңбек ciңipгeн қайраткері» құрметті атағы — 1993 ж. белгіленді. Құрметті атақ республикаға сіңірген зор қызметі үшін көрнекті мемлекет және қоғам қайраткерлеріне, ғылымның, мәдениеттің өнердің, өндіріс пен әлеуметтік саланың өкілдеріне беріледі.

«Қазақстанның еңбек ciңipгeн қайраткері» белгісі