Астрофотометрия Астрофизиканың бір маңғызды методы астрофотометрия, яғни аспан шырақтарының жалпы шығаратын сәулелерін өлшеу. Осы мақсат үшін қолданылатын құралдарды фотометрлер деп атайды. Фотометрлердің сәулені қабылдайтын негізгі бөліктері: фотопластингка, фотоэлемент, термоэлемент , болометр. Сәуле қабылдағыштың бір түрі- өзіміздің көзіміз. Көз, фотопластинкаа, фотоэлемент жиілігі әртүрлі сәулелерді бірдей сезбей, тек оларды екшеп сезеді. Көз өте-мөте сары сәулелерді жақсы сезеді. Кәдімгі фотопластинка өте-мқте күлгін сәулелерді сезгіш. Бірақ осы кезде, көз атымен сезбейтін инфра-қызыл сәулелерді сезетін пластинкалдар бар. Ал, термоэлемент пен болометр әртүсті сәулелерді бірдей сезеді. Аспан шырағынан келген жарықтың қөзіміздің тор қабыршағын жарықтандыруын осы кезде жалтырау деп айтайтын болады.