Автоматты ай станциясы

Автоматты Ай станциясы- Ай бетінде жұмыс істеуге арналған космостық аппарат. Ол Айдың физикалық жағдайын және Ай бетінің сипаттамаларын зерттейді. Автоматты Ай станциясының бортына ғылыми аппаратура және жерге бақылау деректері мен Ай бетінің бейнесін беретін радиотелеметриялық, телевизиялық жүйелер орнатылады. Оның конструкциясы мен аппаратурасы Айдағы ерекше жағдайға сай жұмыс істеуге бейімделген. 1966 жылдың 3 февралында «Луна-9» планета аралық автоматты станция арқылы Айға тұңғыш рет совет «Автоматты Ай станциясы» қондырылды. Кейінен советтік «Луна-13», «Луна-16», американдық «Сервейер-1», «Сервейер-3», «Сервейер-5», «Сервейер-6», «Сервейер-7» автоматты Ай станциясы келіп қонды.