Адвокатура – құқықтық институт болып, ол адвокаттық қызметпен шұғылданушы адамдар және жеке адвокаттық операциямен шұғылданушы бөлек кісілердің кәсіптік бірлесулерін өз ішіне алады.

Адвокатура функциялары өңдеу

Адвокатураның атқаратын функциялары: өңдеу

  1. адвокаттар қылмыс процессінде қорғаушы өкіл болып қатыса алады.
  2. адвокаттар коллегиясының қызметкерлері халыққа заңи кеңес береді.
  3. адвокаттар арыз, сенімхат, мирасқорлық бланкасын т. б. құқықтық құжаттарды толтырып береді.

Адвокатураның басқа мақсаттары: өңдеу

  • мекемелерге, қарттар үйіне, қарапайым халыққа жоғарғы дәрежелі жәрдем беру;
  • Азаматтық құқықтарының сақталуына жәрдем беріу;
  • Халықты құқықтық нормативтерге тәрбиелеуге жәрдем беру болып табылады.