Амфотерлық ( грек. amphoteros - екеуі де) – жағдайға байланысты кейбір заттардың негіздік те, қышқылдық та қасиеттерін танытуы. Мысалы, су диссоциациаланғанда Н+ және ОН− (Н2О = Н+ + ОН−) иондарын түзеді.Амфотерлық гидроксидтер: Al(OH)3, Cr(OH)3, Zn(OH)2 және т.б. Ерітіндіде олар жағдайға байланысты H+ немесе ОН- түзеді. Мысалы:

Сr(ОН)3 = Сr3+ + ЗОН−( негіздік қасиет) Сr(ОН)3 = H+ + CrO2− + Н2О( қышқылдық қасиет).

Амфигендер – амфотерлық қосылыс түзетін элементтер.