Қарақалпақ тілі — нұсқалар арасындағы айырмашылық

 
== Қарақалпақтық жазу жүйесі ==
 
'''Қарақалпақ [[әліпби]]і'''
 
{|border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" color="lightgray"
Алдымен 1928 жылға дейін қарақалпақ жазба тілінде [[араб әліпби]]і қолданылса, кейін 1928-1940 жж. аралығында [[латын графикасы]] (Жаңәліп), одан әрі [[кирилл]] әліпбиі қолданылған. Алайда Өзбекстан Республикасының тәуелсіздігін алғаннан кейінгі уақытта латын графикасына қайта оралуға шешім қабылданып, қазіргі уақытта [[Қарақалпақстан]]да да бұл мәселе сатылап іске асырылуда. Төмендегі кестеде үш әліпбидің және ондағы әріптердің [[Xалықаралық фонетикалық әліпби|Xалықаралық фонетикалıқ әліпби (IPA)дағы]] белгіленуі көрсетілген.
!Kiril !!Latın  !!IPA!!   !!Kiril !!Latın !!IPA!!   !!Kiril !!Latın!!IPA
 
{| class="wide" style="font-family:Arial Unicode MS; font-size:1.1em; text-align: center"
|- style="font-size: 60%"
!1930 жж-ғы<br />латын графикасы!!Кирилл графикасы!!Қазіргі<br />латын графикасы!![[IPA]]||&nbsp;&nbsp;&nbsp;!!1930 жж-ғы<br />латын графикасы!!Кирилл графикасы!!Қазіргі<br />латын графикасы!!IPA!!&nbsp;&nbsp;&nbsp;!!1930 жж-ғы<br />латын графикасы!!Кирилл графикасы!!Қазіргі<br />латын графикасы!!IPA
|-
|Aa||Аа||Aa||/{{IPA|a}}/||rowspan="14"|&nbsp;&nbsp;&nbsp;||Qq||Ққ||Qq||/{{IPA|q}}/||rowspan="14"|&nbsp;&nbsp;&nbsp;||Ff||Фф||Ff||/{{IPA|f}}/
|-
|Әә||әәӘә||A’a'||/{{IPA|æ}}/||&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ll||Лл||Ll||/{{IPA|l}}/||&nbsp;&nbsp;&nbsp;Xx||Хх||Xx||/{{IPA|x}}/
|-
|Bb||Бб||Bb||/{{IPA|b}}/||&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mm||Мм||Mm||/{{IPA|m}}/||&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hh||Ҳҳ||Hh||/{{IPA|h}}/
|-
|Vv||Вв||Vv||/{{IPA|v}}/||&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nn||Нн||Nn||/{{IPA|n}}/||&nbsp;&nbsp;&nbsp; ||Цц||''ts''||/{{IPA|ʦ}}/
|-
|Gg||Гг||Gg||/{{IPA|g}}/||&nbsp;&nbsp;&nbsp;{{Unicode|N̡n̡}}||Ңң||ңңN’n'||/{{IPA|ŋ}}/||&nbsp;&nbsp;&nbsp;Çç||Чч||''ch''||/{{IPA|ʧ}}/
|-
|{{Unicode|Ƣƣ}}||Ғғ||ғғG’g'||/{{IPA|ɣ}}/||&nbsp;&nbsp;&nbsp;Oo||Оо||Oo||/{{IPA|o}}/||&nbsp;&nbsp;&nbsp;Şş||Шш||SHsh||/{{IPA|ʃ}}/
|-
|Dd||Дд||Dd||/{{IPA|d}}/||&nbsp;&nbsp;&nbsp;Өө||Өө||O'oO’o'||/{{IPA|œ}}/||&nbsp;&nbsp;&nbsp;||Щщ||SHSHshsh''sh''||/{{IPA|ʃʃʃ}}/
|-
|Ee||Ее||Ee||/{{IPA|e}}/||&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pp||Пп||Pp||/{{IPA|p}}/||&nbsp;&nbsp;&nbsp; ||Ъъ||&nbsp;||&nbsp;
|-
|||Ёё||''yo''||/{{IPA|jo}}/||&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rr||Рр||Rr||/{{IPA|r}}/||&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ьь||Ыы||Iı||/{{IPA|ɯ}}/
|-
|||Жж||Jj||/{{IPA|ʒ}}/||&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ss||Сс||Ss||/{{IPA|s}}/||&nbsp;&nbsp;&nbsp; ||Ьь||&nbsp;||&nbsp;
|-
|Zz||Зз||Zz||/{{IPA|z}}/||&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tt||Тт||Tt||/{{IPA|t}}/||&nbsp;&nbsp;&nbsp; ||Ээ||Ee||/{{IPA|e}}/
|-
|Ii||Ии||İi||/{{IPA|i}}/||&nbsp;&nbsp;&nbsp;Uu||Уу||Uu||/{{IPA|u}}/||&nbsp;&nbsp;&nbsp; ||Юю||''yu''||/{{IPA|ju}}/
|-
|Jj||Йй||Yy||/{{IPA|j}}/||&nbsp;&nbsp;&nbsp;Yy||Үү||үүU’u'||/{{IPA|y}}/||&nbsp;&nbsp;&nbsp; ||Яя||''ya''||/{{IPA|ja}}/
|-
|Kk||Кк||Kk||/{{IPA|k}}/||&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ŭŭ||Ўў||Ww||/{{IPA|w}}/||&nbsp;&nbsp;&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;||&nbsp;
|}
 
789

өңдеме