Потенциометрия — нұсқалар арасындағы айырмашылық

Түйіндемесі өңделмейді
No edit summary
No edit summary
'''Гальванометрлік теңестірү тәсілі.''' теңестіру тәсілінде
кобінесе 10.16-суреттегі схема бойынша құрастырылған қарапайым
құрылғы қолданылады. Ондағы ВС кедергісі бар, үзындығыұзындығы 1 м
реохорд, A - ЭҚК артық және түрактытұракты болатын аккумулятор.
Тізбектегі К кілті қосулы түргандатұрганда реохордтың D - жылжымасын
қозгалтақозғалта отырып, реохордтағы кернеудің кемуін өлшейді.
 
10.16-сурет. Потеішиометрлік елшеу
189
Erep D тетігі B нүктеде болса, онда потенциал айырымы нөлге
тең, ал егер ол С нүктесінде болса, онда ол потенциал айырымы
А батареясының кернеуіне теңеледі. БүлБұл ток көзі (А) гальвано-
метрмен (Г) бір ізді жалғасқан. Ажыратып-қосқыштың П көмегімен
теңесу сэтін анықтайды. Ол үшіп гальванометрдің Г сезімталдығы
10"<sup>-7</sup> А-дан кем болмауы керек. Ол неғұрлым жоғары болса,
Ех соғұрлым үлкен дәлдікпен өлшенеді.
 
Өлшеуді Вестонның қалыпты элементі ВҚЭ бойынша
реохордтың өлшемдік көрсеткішін реттеуден бастайды. Ол үшін
1 мен і нүктелерінің арасында гальванометрдің көрсеткіш тілі
ауытқымайтын нүктені табады, бүл ВҚЭ-нің EN өтелгенін көрсетеді.
БүлБұл аралық BD үзындығымен өлшенеді. Реохордтың үзындығы 1 мм
болғанда кернеудің кемуін былай і абады:
 
E=E<sub>N</sub>/BD
 
Осыдан кейін зерттелетін ерітіндінің электр қозғаушы күшін
(Ех) өлшейді, ол үшін қайта қосқышты 2 жағдайға қойып, жылжы-жылжымалы тетікті қозғалта отырып, тізбектегі тоқты гальванометрмен
тесінебақылай отырып, оны елшейді. Мысалы, жылжытып тетік D нүктесіне жеткенде тізбектегі ток өтелді делік, мұндай жағдайда
малы тетікті қозғалта отырып, тізбектегі токты гальванометрмен
бақылай отырып, оны елшейді. Мысалы, жылжытып тетік D нүк-
тесіне жеткенде тізбектегі ток өтелді делік, мұндай жағдайда
реохордтың 1 мм құны да Е-те тең болады.
 
E=E„/BD (10.57)
[[Сурет:Math5665878.jpg|250px]]
одан
 
немесе
Е = Ex/BD',
EN/BD -Ex/BD'
Ex=En BD'/BD (10.58)
A
Қ.В.Э. Q
10.17-сурет. ЭҚК теңестіру эдісімен өлшеудің ықшам-сызбасы
a - реохордымеи; б - екі кедергі ңорабымен
190
Бұл одістің басты кемшілігі - өлшеу нәтижесінің аса дэл
болмауы. айталық, реохордтың үзындығы Імм болса. онда осы
арадағы аккумулятор кернеуі 2 В төмендейді. Демек, реохорд
ұзындығының Імм = 2 МВ/мм екен. Осы жайсыздықтан арылу үшін
10.17 - суреттегі жүйені қолданады.
 
==Потенциометрлік титрлеуді қолдану==
2468

өңдеме