Windows сөзнамасы — нұсқалар арасындағы айырмашылық

: Бағдарламалар белгілі бір тапсырмаларды орындауға, мысалы, мәтінді өңдеуге, бухгалтерлік есеп жүргізуге немесе дерек басқаруға арналған. Бағдарламалар сондай-ақ ''бағдарламашықтар'' деп те аталады.
 
<!--;<span id="Бағдарламаны жою" style="font-weight: bold">Бағдарламаны жою</span> <span style="font-size:smaller;">(Remove program)</span>
: Бағдарлама файлдары мен қалталарын, сондай-ақ оларға қатысты деректерді тұрғылықты дискіден жою; осыдан кейін бағдарламаға қатынау мүмкін болмайды.
-->
;<span id="Байланған нысан" style="font-weight: bold">Байланған нысан</span> <span style="font-size:smaller;">(Linked Object)</span>
: Құжатқа кірістірілген, бірақ бастапқы файлда қалатын нысан. Байланған деректер бастапқы құжатта өзгертілген кезде жаңартылып отырады. Байланған деректерді өзгерту үшін олардың үстінен екі рет басыңыз. Бейнебетте осы деректер қай бағдарламада жасалса, сол бағдарламаның мәзірлері мен құралдар үстелдері пайда болады. Егер екі құжат та бір компьютерде болса, онда байланған деректерге енгізілген өзгерістер бастапқы құжатта да көрінетін болады. Сондай-ақ [[#Бастапқы құжат|бастапқы құжат]] терминін қараңыз.
Тіркелгісіз қатысушы