Аспарух, Исперих (643 – 701 ж. ш.) – Дунайдағы түркі бұлғарларының алғашқы билеушісі. 680 ж. Балқанда Бұлғар мемлекетін құрды. 1018 ж. Византия империясына қарады.