Ағартушылық дәуірі

Part of "School of Athens" by Raphael (Raffaelo Sanzio, 1483-1520)
 · Батыс философиясы тарихы:  ·
 ·Сократқа дейінгі философия ·
 ·Антикалық философия ·
 ·Ортағасыр философиясы ·
 ·Ренессанс философиясы ·
 ·Жаңа ғасыр философиясы ·
 ·Қазіргі заман философиясы ·
Өңірлер және ұлыстар бойынша

Ағартушылық дәуірі (ағылш. Age of Enlightenment) — 18-19 ғасырларда дамыған идеялық ағым. Оның өкілдері ізгілік, әділеттілік идеялары мен ғылыми таным-білім негіздерін тарату жолдары арқылы қоғам кемшіліктерін түзетуге, оның талғам-талаптарын, саясатын, тұрмысын өзгертуге күш салды. Ағартушылар қатарында

т.б. болды. Олар өз уағыздарын, қоғамның барлық топтары мен жіктеріне, әсіресе, билік иелеріне бағыштады. Қоғамдағы кертартпа көріністердің бәрі адамдардың надандығынан, олардың өз табиғатын өзі түсінбеуінен деп білді. Ағартушылық шіркеулік идеология ықпалына, діни догматтарға, схоластикалық ой-ағымдарына қарсы болды. Ағартушылар қоғам дамуындағы сананың айқындаушы рөлі туралы түсініктерге ден қойды. Ағартушылық 18 ғасырдағы әлеуметтік көзқарастардың қалыптасуына едәуір ықпал етті. Шығыс елдерінде бұл ағым біршама өзіндік сипатта өркен жайды.

Қазақ ағартушылары

өңдеу

Дереккөздер

өңдеу