Бастауыш математика


Элементар математика – математиканың айнымалы шама, функция, шек, сондай-ақ жиын, т.б. жалпы ұғымдарды пайдаланбайтын саласы. Басқаша айтқанда элементар Математикада матем. анализ пайда болғанға дейінгі жалпы математикалық ұғымдар (абстракциялар) қолданылады. Қысқаша элементар Математиканы “тұрақты шамалар математикасы” деп те сипаттауға болады. Бірақ бұл Элементар Математиканың дәл сипаттамасы бола алмайды. Өйткені элементар Математикада тек тұрақты шамалар мен геометриялық фигуралар (олардың мөлшері ғана емес, мысалы, орналасуы да қарастырылады) ғана емес, сонымен бірге онда айнымалы шамалар да (мысалы, тригонометриялық функциялар) қарастырылады. Жалпы білім беретін орта мектепте оқылатын математикалық пәндердің жиынтығы элементар математика деп түсініледі.