Бағдарламалық жасақтама өңдеу үлгісі

Бағдарламалық жасақтама өңдеу үлгісі (ағылш. software design pattern) - Бағдарламалық жасақтама инжинирингінде бағдарламалық жасақтама жасау, өңдеу шешімдері.