Бу — заттың газ фазасы өзінің сұйық (қатты) фазасымен тепе-теңдікте болатын газ тәрізді күйі. Бу мен газ ұғымы, көп жағдайда, бір-бірінен шартты түрде ғана ажыратылады. Термодинамика тұрғысынан “Бу” және “газ” терминдері бір-біріне пара-пар.

Химиялық таза заттар Буының мынадай түрлері бар: қаныққан бу (қанығу температурасы мен қанығу қысымы кезіндегі Бу, басқаша айтқанда, заттың Буы өзінің сұйық немесе қатты күйімен жылжымалы тепе-теңдікте болатын күйі және оның қасиеттері тек температурамен ғана анықталады); қанықпаған (қызған) бу (берілген қысымда температурасы қанығу температурасынан жоғары болатын Бу, яғни тығыздығы қаныққан Будан кем болатын Бу); аса қаныққан бу (берілген темп-радағы қысымы қанығу қысымынан үлкен болатын Бу).

Аса қызған бу

өңдеу

Берілген қысымда темп- расы қанығу температурасынан жоғары болатын бу.

Атомдық бу

өңдеу

Үлгінің құрамына кіретін заттарды атомдарға ыдырайтындай дәрежеде қыздырған кездегі күйі.

Қаныққан бу

өңдеу

Cұйықтықпен немесе сондай химиялық құрамды қатты денемен термодинамикалық тепе-теңдікте болатын бу.

Қыздырғыш бу

өңдеу

Ыстық жылу тасымалдаушы ретінде пайдаланылатын су буы.

Өткір бу

өңдеу

Қыздырылатын сұйықтыққа тікелей жіберілетін қыздырғыш бу.

Дереккөздер

өңдеу

“Қазақ Энциклопедиясы”, ||-том