Вильгельм Томсен

Томсен(Thomsen) Вильгельм Людвиг Петер (1842 – 1927) – дат түркітанушысы. Орхон-Енисей жазба ескерткіштерін алғаш оқыған, Копенгаген ун-тінің проф. (1887 – 1913), Орхон-Енисей жазу таңбалары әліпби мен буын жазуы негізінде жасалғанын анықтады.