Дейтерий (лат. deuterіum – екінші), ауыр сутек, D – сутектің тұрақты изотопы, газ. Мас. с. 2, ат. м. 2,014. Сутектің басқа изотоптарымен Д. протодейтерий (HD; молек. мас. 3,02205) және дейтеротритий (DT; молек. мас. 5,03034) молекулаларын түзеді. Балқу t –254,5°С.