Док(голл. dok, ағылш. dock) – 1) кеме құрастыруға немесе кемені судан шығаруға арналған құрылыс. Ол құрғақ, құйылмалы және жүзбелі Д. болып ажыратылады; 2) теңіздің толысуы мен қайтуы күшті болатын жерлерде, жүк тиеу-түсіру жұмыстары кезінде, кеменің орнықты