Жазу жүйесінің түрлері:

'консонантты

 • әліпби
 • әріптік
 • консонантты-вокалдық
 • абугида
 • буындық
 • ымдық
 • пиктографтық
 • идеографтық
 • логосиллабтық
 • логографтық
 • морфемді
 • недешифрленген'