Жалпақ сөзі мынадай мағыналарда қолданылуы мүмкін: